Transkulturowość

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2023

Streszczenie

OBSZAR BADAŃ: Transkulturowość to sposób pojmowania współczesnych kultur rozumianych jako idea sieci kulturowych, które tworzą się w wyniku relacji między poszczególnymi elementami sieci – różnorodnymi treściami różnorodnych kultur.

ANALIZA HISTORYCZNA: Za pomocą terminu „transkulturowość” badacze wyjaśniają historycznie zmodyfikowaną strukturę dzisiejszych kultur. Zwolennicy koncepcji transkulturowości utrzymują, że absolutna obcość już nie istnieje, dzisiejsze kultury w najwyższym stopniu są splecione i powiązane ze sobą.

UJĘCIE PROBLEMOWE: Transkulturowość bywa identyfikowana z dyfuzjonizmem i wielokulturowością, jednakże jej zwolennicy są temu zdecydowanie przeciwni, dowodząc oryginalności transkulturowego ujmowania kultur.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Koncepcja transkulturowości jest inspirująca, rodzi jednak także wiele wątpliwości natury poznawczej, a także dotyczących aktualności statusu wartości rdzennych i zagadnień etniczności.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Gierak-Onoszko, J. (2019). 27 śmierci Toby’ego Obeda. Warszawa: Wydawnictwo Dowody na Istnienie.

Golka, M. (2010). Imiona wielokulturowości. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”.

Hannerz, U. (2006). Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca. Tłum. K. Franek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hermans, H. (2004). Introduction: The Dialogical Self in a Global and Digital Age. Identity, 4, 297–320.

Hofstede, G., & Hofstede, G.J. (2007). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Tłum. M. Durska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Huntington, S. (1998). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Tłum. H. Jankowska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”.

Kusio, U. (2012). Dialog w komunikacji międzykulturowej. Ideały a rzeczywistość. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kymlicka, W. (2009). Współczesna filozofia polityczna. Tłum. A. Pawelec. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Paleczny, T. (2017). Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielokulturowości. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Welsch, W. (1991). Ku jakiemu podmiotowi – dla jakiego innego?. Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 4, 81–107.

Welsch, W. (1998). Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury. W: R. Ku­bicki (red.), Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Cz. 2 (s. 195–222). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.