Antyglobalizm i alterglobalizm

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Antyglobalizm i alterglobalizm to zespół przekonań, który stanowi ideową podstawę dla ruchów społecznych krytycznie odnoszących się do procesów globalizacji, kształtujących stosunki polityczne, gospodarcze i społeczno-kulturowe w ostatnich dekadach XX wieku.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Antyglobalizm i alterglobalizm po­jawił się pod koniec lat 90. XX wieku na fali protestów społecznych w ­Seattle przeciwko spotkaniu ministerialnemu Światowej Organizacji Handlu. W kolejnych latach platformą dla alterglobalizmu stało się m.in. Światowe Forum Społeczne.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Cechą charakterystyczną ­koncepcji ruchu alterglobalistycznego jest programowy brak spójności ideowej. Kojarzone są z antykorporacyjnym i antykapitalistycznym podejściem i wpisywane głównie w nurt lewicowy, choć antyglobalizacyjny rys widoczny jest także wśród radykalnych ruchów prawicowych.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Antyglobalizm i alterglobalizm podniósł problem „efektów ubocznych” globalizacji, początkowo ignorowanych przez państwa i instytucje międzynarodowe. Postulaty alterglobalistyczne wpłynęły na pojawienie się refleksji nad skutkami globalizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Castells, M. (2008). Siła tożsamości. Tłum. S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castells, M. (2013). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. Tłum. O. Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Charter of Principles of the World Social Forum. (2001). Pobrane z: http://www.universidadepopular.org/site/media/documentos/WSF_-_charter_of_Principles.pdf (dostęp: 10.05.2022).

Della Porta, D. (2005). Making the polis. Social forums and democracy in the global justice movement. Mobilization. An International Quarterly, 10, 73–94.

Domosławski, A. (2002). Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Gawor, L. (2006). Antyglobalizm, alterglobalizm i filozofia zrównoważonego rozwoju jako globalizacyjne alternatywy. Problemy Ekorozwoju, 1, 34.

Giugni, M., Bandler, M., & Egger, N. (2006). The Global Justice Movement. How Far Does the Classic Social Movement Agenda Go in Explaining Transnational Contention? Civil Society and Social Movements. Programme Paper Number 24, United Nations Research Institute of Social Development.

Inglehart, R. (2006). Pojawienie się wartości postmaterialistycznych. Tłum. S. Czarnik. W: P. Sztompka & M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury. (s. 334–348). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Mikiewicz, P. (2011). Narracje alterglobalistyczne jako fundamenty krytycznej teorii globalizacji. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.

Munck, R. (2007). Globalization and Contestation. The new great counter-movement. London: Routledge.

Paleczny, T. (2010). Nowe ruchy społeczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pietraś, M. (2002). Globalizacja jako proces zmiany ­społeczności między­narodowej. W: M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, (s. 35–66). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie­‑Skłodowskiej.

Pleyers, G. (2013). A Brief History of the Alter-Globalization Movement. Pobrane z: https:// booksandideas.net/IMG/pdf/20130620_geoffrey_pleyers.pdf (dostęp: 05.08.2022).

Pokhrel, A.K. (2011). Alterglobalization. W: D.K. Chatterjee (red.), Encyclopedia of Global Justice, (s. 30–35). Dordrecht: Springer Netherlands.

Pomieciński, A. (2013). Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wielgosz, P. (2004). Opium globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog”.