Zmiana technologiczna a globalizacja

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Globalizacja to proces, w wyniku którego następuje wzrost złożoności i współzależności. Dokonuje się ona m.in. poprzez ekspansję korporacji międzynarodowych i wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Technologiczna geneza globalizacji kładzie akcent na przekraczanie przez człowieka istniejących ograniczeń, promując na zasadzie sprzężenia zwrotnego nowe praktyki polityczne i społeczne. Te zaś wzmacniają zasadność kolejnych odkryć.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Unikatowa technologia oraz zaawansowana wiedza stanowią kluczowe źródło przewagi oraz władzy. Ich poziom złożoności stale rośnie, gdyż tylko tak można utrzymać pozycję, pożądany dystans wobec rywali oraz wpływ na funkcjonowanie systemu. Pojawia się napięcie między państwami a korporacjami wynikające z asymetrii dostępu do wiedzy i możliwości urządzania świata przyszłości.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Złożoność zmian technologicznych wzmacnia autorytet wyspecjalizowanych dziedzin naukowych, co stanowi podatny grunt dla tłumaczenia nowych zjawisk jako dziejowej konieczności. Niezbędne stają się więc umiejętności krytycznego osądu, samoświadomość oraz autonomia decyzyjna.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Auken, I. (2020). Welcome to the 2030 City. Pobrane z: https://writix.co.uk/blog/welcome-to-the-2030-city (dostęp: 22.02.2022).

Balland, P.A. & in. (2022). The New Paradigm of Economic Complexity. Research Policy, 51, 1–11.

Bell, D. (1994). Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Tłum. S. Amsterdamski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Tłum. M. Marody & in. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Friedman, T. (2001). Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację. Tłum. T. Hornowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Gancia, G., & Zilibotti, F. (2009). Technological Change and the Wealth of Nations. Annual Review of Economics, 1, 93–120.

Gertler, A. (2003). Tacit Knowledge and the Economic Geography of Context or the Undefinable Tacitness of Being (There). Journal of Economic Geography, 3, 75–99.

Giddens, A. (2008). Konsekwencje nowoczesności. Tłum. E. Klekot. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gilpin, R. (1987). The Political Economy of International Relations. Princeton: Princeton University Press.

Harari, Y.N. (2018). Why Technology Favors Tyranny. The Atlantic. Pobrane z: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/10/yuval-noah-harari-technology-tyranny/568330 (dostęp: 22.02.2022).

Mazzucato, M. (2016). Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego. Tłum. J. Bednarek. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.

Postman, N. (2006). Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu. Tłum. L. Niedzielski. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.

Powell, W.W., & Snellman, K. (2004). The Knowledge Economy. Annual Review of Sociology, 30, 199–220.

Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98, 71–102.

Staniszkis, J. (2003). Władza globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Storper, M. (1995). The Resurgence of Regional Economics, Ten Years Later: the Region as a Nexus of Untraded Interdependencies. European Urban & Regional Studies, 2, 191–221.

Strange, S. (1988). States and Markets. New York: Basil Blackwell Inc.

Wecke, I. (2021). Wielki Reset, czyli nadchodzą rządy korporacji. Pobrane z: https://krytykapolityczna.pl/swiat/wielki-reset-nadchodza-rzady-korporacji-wecke (dostęp: 22.02.2022).

Wright, G. (1997). Towards a More Historical Approach to Technological Change. Economic Journal, 107, 1560–1566.

Zybertowicz, A. (2022). Lustra weneckie cyberpanów z Doliny Krzemowej. Pobrane z: https:// youtu.be/rWxds7pGL0g (dostęp: 22.02.2022).