Globalne problemy środowiskowe

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Główne wyzwanie globalnej polityki środowiskowej stanowi zmiana klimatu, jej antropogeniczne przyczyny oraz możliwe sposoby łagodzenia. Kategoria naturalnych dóbr wspólnych, do jakiej należy stabilny klimat, implikuje trudności w ich zarządzaniu na arenie międzynarodowej i podatność na takie zjawiska, jak tragedia dóbr wspólnych czy free-riding.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Dyskusja nad powyższą problematyką trwa od XIX wieku, ale dopiero przełom lat 60. i 70. XX wieku był początkiem procesu jej instytucjonalizacji, który trwa do dzisiaj.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Podejmowane działania w skali globalnej obejmują strategie łagodzenia zmian klimatu, adaptację oraz inżynierię klimatyczną. Największą słabością istniejącego modelu jest jego niska efektywność i brak narzędzi, które uniemożliwiałyby uchylanie się państw od odpowiedzialności za degradację środowiska.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Konieczna jest zatem zmiana istniejącego modelu i stworzenie wielostronnego porozumienia, które będzie bezwzględnie wiążące dla wszystkich stron albo powstanie klubu klimatycznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anand, P.B. (2004). Financing the provision of global public goods. World Economy, 27, 215–237.

Boonen, Ch., Brando, N., Colgati, S., Hagen, R., Vanstappen, N., & Wouters, J. (2019). Governing as commons or as global public goods. Two tales of power. International Journal of Commons, 13, 553–577.

Callendar, G.S. (1939). The Composition of the Atmosphere through the Ages. Meteorological Magazine, 74, 33–39.

Gallagher, K.S. (2021). The Net Zero Trap. Foreign Affairs, z dnia 30.09.2021.

Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162.

Horton, J.B., & Reynolds J.L. (2016). The International Politics of Climate Engineering. A Review and Prosepctus for the International Relations. International Studies Review, 18, 438–461.

Keohane, R.O., & Victor, D.G. (2016). Cooperation and discord in global climate policy. Nature Climate Change, 6, 570–575.

Kopiński, D., & Polus, A. (2019). Nędza koncepcji dóbr publicznych. Politeja, nr 60, 269–287.

Kaul, I., Grunberg I., & Stern, M. (1999). Global Public Goods. International Cooperation in the 21st Century. New York: Oxford University Press.

Kaul, I., & Mendoza, R.U. (2003). Advancing the Concept of Public Goods. W: I. Kaul, P. Conceicao, K. Le Goulven & R.U. Mendoza (red.), Providing global public goods. Managing globalization. New York: Oxford University Press.

Molina, M., & Rowland, F.S. (1974). Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: chlorine atom-catalysed destruction of ozon. Nature, 249, 810–812.

Nordhaus, W. (2019). Climate Change. The American Economic Review, 109, 1991–2014.

Nordhaus, W. (2021). Why Climate Policy Has Failed. Foreign Affairs, z dnia 12.10.2021.

Parson, E. (2003). Protecting the Ozone Layer. Science and Strategy. New York: Oxford University Press.

Thompson, B.H. (2000). Tragically difficult. The Obstacles to Governing the Commons. Environmental Law, 30, 241–279.