Globalne tendencje w bezpieczeństwie

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Przedmiotem opracowania jest współczesny rozwój technologiczny rozpatrywany jako główny megatrend w dziedzinie bezpieczeństwa.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Rozwój technologiczny spowodował gruntowne zmiany w dziedzinie wojskowości. Trzecia rewolucja przemysłowa przyniosła informatyzację i usieciowienie sił zbrojnych. Czwarta rewolucja przemysłowa pozwoli na wdrożenie nowych technologii, które mogą mieć przełomowe znaczenie dla globalnej polityki.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji i systemów bezzałogowych w połączeniu z postępem w takich dziedzinach, jak robotyka, biotechnologia czy badania nad mózgiem warunkują kolejną rewolucję w sprawach wojskowych.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Wdrożenie najnowocześniejszych technologii może mieć ogromne znaczenie dla globalnego układu sił. Konieczne jest rozpoznanie związanych z tym wyzwań oraz podjęcie wysiłków na rzecz kontroli rozwoju technologicznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Braudel, F. (1971). Historia i trwanie. Tłum. B. Geremek. Warszawa: Czytelnik.

Dahm, M. (2020). Chinese Debates on the Military Utility of Artificial Intelligence. War on the Rocks. Pobrane z: https://warontherocks.com/2020/06/chinese-debates-on-the-military-utility-of-artificial-intelligence/ (dostęp: 05.08.2022).

Drinhausen, K., & Brussee, V. (2021). China’s Social Credit System in 2021. From fragmentation towards integration [Mercator Institute for China Studies (MERICS)]. Pobrane z: https://merics.org/en/report/chinas-social-credit-system-2021-fragmentation-towards-integration (dostęp: 05.08.2022).

European Commission. Directorate General for Communications Networks, Content and Technology. (2019). Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji. Publications Office. Pobrane z: https://data.europa.eu/doi/10.2759/32075 (dostęp: 05.08.2022).

Kamieński, Ł. (2014). Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kania, E.B. (2019). Minds at War. China’s Pursuit of Military Advantage through Cognitive Science and Biotechnology. PRISM, 8, 82–101.

Kopeć, R. (2016). Autonomia systemów bojowych. Przegląd Geopolityczny, 17, 133–147.

Kotasińska, A. (2012). HAARP – „puszka Pandory” XXI wieku. Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego, 1, 60–73.

Monaghan, S. (2019). Countering Hybrid Warfare: So What for the Future Joint Force?. PRISM, 8, 82–99.

Pawłuszko, T. (2018). Analiza gospodarki-świata według Fernanda Braudela. TEKA of Political Science and International Relations, 12, 125–146.

Pietraś, M. (2015). Przestrzeń badawcza nauki o stosunkach międzynarodowych. Politeja, 12, 65–97.

Piotrowski, M.A. (2019). Perspektywy wyścigu zbrojeń hipersonicznych między USA, Chinami i Rosją. Biuletyn PISM, 32.

Raska, M. (2021). The Sixth RMA Wave. Disruption in Military Affairs?. Journal of Strategic Studies, 44, 456–479.

Rojszczak, M. (2020). Nieograniczone programy inwigilacji elektronicznej a koncepcja państwa autorytarnego. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 42, 207–243.

Sajduk, B. (2020). Konceptualizacja wpływu czynnika technologicznego na międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa. Determinizm technologiczny i proliferacja broni. W: P. Bajor (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty metodologiczne i systemowe, (s. 87–104). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sayler, K.M. (2021). Emerging Military Technologies. Background and Issues for Congress (Nr R46458; CRS Report). Congressional Research Service. Pobrane z: http://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46458/8 (dostęp: 08.05.2022).

Waszewski, J. (2021). „Nie ukryjesz się”. Konsekwencje synergii big data, mediów społecznościowych i neuronauki. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej.

Wnuk, M., Matuszewski, J., & Chudy, Z. (2015). Nowe technologie i urządzenia rażenia elektromagnetycznego w dziedzinie walki elektronicznej. Przegląd Elektrotechniczny, 91, 92–95.

Wrzosek, M. (2018). Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne. Warszawa: Wydawnictwo Fronda.

Zybertowicz, K., & Zybertowicz, A. (2017). Okiełznać zmianę. Bezpieczeństwo ontologiczne, rozwój technologiczny a kryzys Zachodu. Filo­-Sofija, 17, 521–538.