Przedsiębiorczość w historii myśli ekonomicznej – prekursorzy przedsiębiorczości

Opublikowano
lutego 14, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: w opracowaniu zrezygnowano z przytoczenia jednoznacznie brzmiącej definicji przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy na rzecz ujęcia opisowego, pozwalającego uchwycić historyczny rozwój idei przedsiębiorczości i jej istotę.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: w opracowaniu wyodrębniono trzy okresy. Pierwszy z nich obejmuje starożytność i średniowiecze, drugi pokrywa się z rozwojem klasycznej ekonomii politycznej, a trzeci obejmuje rozwój współczesnej ekonomii.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: w ramach problemowego ujęcia zwrócono uwagę na rolę ryzyka i niepewności, zagadnienie równowagi oraz zysk w kontekście rozwoju gospodarczego. Elementy te spajają teorię przedsiębiorczości z analizą ekonomiczną.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: w opracowaniu ukazano relację pomiędzy teorią ekonomii a nauką o przedsiębiorczości. Podkreślono aspekty metodologiczne, sformułowano odpowiedź na pytanie dotyczące relatywnie niskiego stopnia integracji nauki o przedsiębiorczości z podejściem badawczym współczesnej mikro- i makroekonomii.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baumol, W.J. (1968). Entrepreneurship in Economic Theory. The American Economic Review, 58(2), 64–71.

Blaug, M. (1990). Economic theory in retrospect. Cambridge: Cambridge University Press.

Brooke, G.T. (2010). Uncertainty, Profit and Entrepreneurial Action: Frank Knight’s Contribution Reconsidered. Journal of the History of Economic Thought, 32(2), 221–235. DOI: 10.1017/S1053837210000179.

Cantillon, R. (1959). Essay on the Nature of Trade in general, H. Higgs (ed.). London: Frank Cass and Company Ltd. https://oll.libertyfund.org/title/higgs-essay-on-the-nature-of-trade-in-general-higgs-ed (accessed on: 15.09.2020).

Carroll, M D.(1993). “In the Name of God and Profit”: Jan van Eyck’s Arnolfini Portrait. Representations, 44, 96–132. DOI: org/10.2307/2928641.

Casson, M., & Casson, C. (2014). The history of entrepreneurship: Medieval origins of a modern phenomenon. Business History, 56(8), 1223–1242, DOI:10.1080/00076791.2013.867330.

Douhan, R., Henrekson, M., & Eliasson, G. (2007). Israel M. Kirzner: An Outstanding Austrian Contributor to the Economics of Entrepreneurship. Small Business Economics, 29(1), 213–223. DOI: 10.1007/s11187-006-9041-y.

Dreze, J. (1985). (Uncertainty and) The Firm in General Equilibrium Theory. The Economic Journal, 95 (Supplement: Conference Papers), 1–20. DOI: org/10.2307/2232866.

Hébert, F.R., & Link, A. (1989). In search of the meaning of entrepreneurship. Small Business Economics, 1, March, 39–49. DOI:10.1007/BF00389915.

Hébert, F.R., & Link, A. (2006). Historical Perspectives on the Entrepreneur. Foundations and Trends in Entrepreneurship, 2(40), 261–408. DOI: 10.1561/0300000008.

Jevons, W.S. (1881). Richard Cantillon and the Nationality of Political Economy, Contemporary Review, 39, January, 61–80.

Keynes, J.M. (1921). A Treatise on Probability. London: Macmillan & Co Limited St. Martin’s Street.

Kirzner, I.M. (1973). Competition and Entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press.

Clement of Alexandria (2015). Who is the rich man that shall be saved? New York: Scriptura Press.

Knight, F.H. (1921). Risk, Uncertainty, and Profit. Boston and New York: Houghton Mifflin Co., The Riverside Press.

Leigh, A.H. (1946). Von Thünen’s Theory of Distribution and the Advent of Marginal Analysis. Journal of Political Economy, 54(6), 481–502. DOI: 10.1086/256427.

Marshall, A. (1920). Principle of Economics. London: Macmillan.

Plato (2008). Republic. Oxford: Oxford University Press.

Redlich, F. (1966), Toward the understanding of an unfortunate legacy. Kyklos, 19, 709–716. DOI:10.1111/j.1467-6435.1966.tb00849.x.

Savary des Brûlons J. (1723). Dictionnaire universel de commerce. vol. 1. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5317968141&view=1up&seq=9&skin=2021&q1=entrepreneur (accessed on: 28.12.2021).

Schumpeter, J.A. (1912/2003). Capitalism, Socialism & Democracy. London and New York: Routledge.

Smith, A. (2007). Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Digital edition: Metalibri. https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf (accessed on: 15.09.2020).

Sztaba, S. (2011). Wprowadzenie. In: P. Jachowicz, & S. Sztaba (ed.), Oblicza Kapitalizmu (5–10). Warszawa: Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych SGH Sp. z o.o.

Zaratiegui, J.M. (2002). What does Profit Mean for Alfred Marshall?. International Journal of Applied Economics and Econometrics, 10(30), 381–402.