Relacje pedagogiki i filozofii religii

Opublikowano
grudnia 16, 2020

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Ze względu na zróżnicowanie zjawisk uważanych za religijne oraz wielość sposobów uprawiania filozofii filozofia religii nie jest dyscypliną jednoznacznie ukonstytuowaną. Filozofia religii zakładająca teistyczną koncepcję boga skupia się, z jednej strony, na rzeczywistości „przedmiotu” religijnego, jakim jest Bóg. Z drugiej zaś strony bada rzeczywistość podmiotu religijnego, czyli człowieka poszukującego religijnego sensu.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Filozofia religii sięgająca swymi korzeniami starożytności jako dyscyplina filozoficzna wyodrębniła się dopiero w XVII w. od czasu spotkania filozofii greckiej z judaizmem i chrześcijaństwem – aż po średniowiecze włącznie, domeną filozoficznej refleksji nad religią stają się próby wyrażenia prawd objawionych za pomocą języka filozofii i na sposób filozoficzny. Począwszy od odrodzenia związek filozofii religii z teologią coraz bardziej słabnie. Przypadający na przełom XIX i XX w. rozwój nauk historycznych, psychologicznych oraz socjologii przyczynia się do powstania nowych badań nad religią. Współcześnie filozoficzna refleksja nad religią jest uprawiana przede wszystkim w ramach kontynentalnej (fenomenologicznej, transcendentalnej, hermeneutycznej) i analitycznej (pragmatycznej, lingwistycznej) oraz tomistycznej (realistycznej) filozofii religii.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Badana przez pedagogikę religii, jak i przez filozofię religii rzeczywistość człowieka poszukującego sensu swojej egzystencji w religii sugeruje możliwość interdyscyplinarnych dociekań.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I EKOMENDACJAMI: Dla pedagogiki religii, której istotną troską jest wspieranie człowieka w rozumiejącym odkrywaniu i przetwarzaniu treści religijnych, filozoficzna refleksja nad religią i człowiekiem jako istotą odnoszącą się do siebie i świata za pośrednictwem religijnego sensu może stanowić ważny element planowania procesów edukacyjnych. Wydaje się również, że problemy współczesnego człowieka religijnego, jakie dzięki praktyce edukacyjnej dostrzega pedagogika religii, mogą się stać tematem pogłębionej analizy na gruncie filozofii religii.

Downloads

Download data is not yet available.