Globalne zarządzanie

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

Definicja pojęcia/ obszar badań:

W części pierwszej rozdziału przywołane zostały najbardziej znane i rozpowszechnione w literaturze przedmiotu definicje terminu „global governance”. Począwszy od tej autorstwa J. Rosenau’ a  i E. Otto-Czempiela (1992),  poprzez ujęcia L. Finkelsteina (1995), D. Helda i A.G. McGrew (2002) czy M. Zürna (2018).

Analiza historyczna:

W tej części przedstawiono rozwój terminu „global governance”, który od końca XX w. wciąż zyskuje nowe wymiary i nie jest kojarzony wyłącznie ze specyficznym okresem pojawienia się w debacie akademickiej.  

Ujęcie problemowe:

W tej części wskazane zostały różne rozumienia globalnego zarządzania – od opisu, poprzez heurystykę aż do teorii global governance.

Refleksja systematyczna z wnioskami i rekomendacjami:

Ostatnia część zawiera refleksje na temat możliwego przyszłego rozwoju globalnego zarządzania i odwołuje się do dwóch wątków – pozycji suwerennego państwa w systemie międzynarodowym oraz anarchicznej natury tego ostatniego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Coen, D., & Pegram, T. (2018). Towards a Third Generation of Global Governance Scholarship. Global Policy, 9, 107–113.

Dingwerth, K., & Pattberg, P. (2006). Global Governance as a Perspective on World Politics. Global Governance, 12, 185–203.

Finkelstein, L.S. (1995). What is Global Governance. Global Governance, 3, 367–372.

Held, D., & McGrew, A.G. (red.). (2002). Governing Globalization. Power, Authority and Global Governance. Cambridge: Polity Press.

Hofferberth, M. (2015). Mapping the Meanings of Global Governance. A Conceptual Reconstruction of a Floating Signifier. Millennium. Journal of International Studies, 43, 598–617.

Our Global Neighborhood. The Report of the Commission on Global Governance. (1995). Pobrane z: https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/ (dostęp: 09.02.2022).

Pietraś, M. (2005). Paradygmat globalizacji in statu nascendi. W: R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rosenau, J.N. (1992). Governance, Order, and Change in Word Politics. W: J.N. Rosenau, & E.O. Czempiel (red.), Governance without Government. Order and Change in World Politics, (s. 1–29). Cambridge: Cambridge University Press.

Rosenau, J.N. (1999). Toward an Ontology for Global Governance. W: M. Hewson, & T.J. Sinclair (red.), Approaches to Global Governance Theory. (s. 287–301). New York: State University of New York Press.

Urbinati, N. (2003). Can cosmopolitical Democracy be Democratic? W: D. Archibugi, & M. Koenig-Archibugi (red.), Debating Cosmopolitics, (s. 67–85). New York: Verso.

Weiss, T.G. (2000). Governance, good governance and global governance. Conceptual and actual challenges. Third World Quarterly, 5, 795–814.

Weiss, T.G., & Wilkinson, R. (2014). Rethinking Global Governance? Complexity, Authority, Power, Change. International Studies Quarterly, 58, 207–215.

Zachara, M. (2012). Global governance. Ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zürn, M. (2018a). A Theory of Global Governance. Authority, Legitimacy, and Contestation. New York: Oxford University Press.

Zürn, M. (2018b). Contested Global Governance. Global Policy, 9, 138–145.