Wielokulturowość w cyberprzestrzeni

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Tekst odwołuje się do zróżnicowanych definicji, typologii oraz współczesnych zastosowań mediów społecznościowych, służących również praktykowaniu wielokulturowości.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Kontekstem dla ujmowanych w tekście kwestii jest ewolucja mediów społecznościowych, ukazana w odniesieniu do zmiennych potrzeb i oczekiwań społecznych wynikających z wielu czynników (w tym faktu posiadania określonej tożsamości kulturowej).

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przedmiotem rozważań jest często stawiana teza, że „nowe media” oddziałują destruktywnie na kultury tradycyjne. Autorka dowodzi, że w praktyce dostrzec można zjawisko przeciwne – social media zwiększają ich widoczność i służą promocji elementów tożsamości. Dla kultur regionalnych i protonarodów media społecznościowe bywają niekiedy jedynym narzędziem, za pomocą którego podjąć mogą próby przedstawienia własnej tożsamości w sferze publicznej.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Autorka zauważa, iż bezzasadnie traktujemy social media oraz narzędzia rozszerzonej rzeczywistości w sposób pragmatyczny, nakierowany na zastosowanie rozrywkowe bądź marketingowe, jako emanację „masowej kultury niskiej”. Zdaniem autorki warto podjąć namysł głębszy i zadać pytanie o to, czy nie obserwujemy rodzenia się także osobliwej warstwy aksjo­logicznej w związku ze zjawiskiem wielokulturowości, a w konsekwencji także kolejnego bytu na kulturowej mapie świata – kultury cyfrowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Balcells, A. (1996). Catalan Nationalism. Past and Present. New York: St. Martin’s Press.

Castells, M. (2004). The Power of Identity. Hoboken: Wiley-Blackwell.

De Mello, A. (2015). Przebudzenie. Tłum. B. Moderska, T. Zysk. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Doueihi, M. (2011). Pour un humanisme numérique. Paris: Éditions du Seuil.

Gellner, E. (2009). Narody i nacjonalizm. Tłum. T. Hołówka. Warszawa: Difin.

GlobalWebIndex. (2020). Social media marketing trends in 2020. Pobrane z: https://www.gwi.com/reports/social-2020 (dostęp: 15.12.2021).

GlobalWebIndex. (2021). Social media marketing trends in 2021. Pobrane z: https://www.gwi.com/reports/social (dostęp: 11.01.2022).

Grzechynka, A. (2021). Lean Social Media. Szczupłe zarządzanie marką w mediach społecznościowych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum.

Kotler, P. (2021). Marketing 5.0. Technologie next tech. Tłum. D. Gasper. Warszawa: MT Biznes.

Llobera, J.R. (2005). Foundations of National Identity. From Catalonia to Europe. Oxford–New York: Berghahn Books.

Mamzer, H. (2002). Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Miotk, A. (2017). Skuteczne social media. Gliwice: Onepress.

Moreno, M. (2021). Datos de uso de las redes sociales en España. Pobrane z: https://www.trece.com/2021/02/10/datos-uso-redes-sociales-espana-2021 (dostęp: 14.05.2021).

Polańska, K. (2011). Biznesowy charakter mediów społecznościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 656.

Regionalne Centrum Animacji Kultury. (2022). Kultura ludowa w sieci, http://rcak.pl/kultura-ludowa-w-sieci/ (dostęp: 13.01.2022).

Ruszkowska, A. (2021). Metaverse – czym jest to zjawisko i jaki wpływ będzie miało na marketing? Pobrane z: https://nowymarketing.pl/a/35021,metaverse-czym-jest-to-zjawisko-i-jaki-wplyw-bedzie-mialo-na-marketing (dostęp: 12.01.2022).

Sinatra, M.E., & Vitali-Rosati, M. (2014). Histoire des humanités numériques. Pratiques de l’édition numérique. Montréal: Presses de l’Université de Montréal. Pobrane z: https:// www.parcoursnumeriques­-pum.ca/1-pratiques/chapitre3.html (dostęp: 14.02.2022).

Statusbrew. (2022). 100 Social Media Statistics You Must Know In 2022. Pobrane z: https:// statusbrew.com/insights/social-media-statistics/#social-media-usage-statistics (dostęp: 11.01.2022).

Żukowski, M. (2018). Twoja firma w social mediach. Gliwice: Onepress.