Ekologia

Opublikowano
lipca 24, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Ekologia w pierwotnym znaczeniu to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach jej organizacji. W znaczeniu kulturowym jest nowym paradygmatem rozwoju cywilizacyjnego, myślenia i działania. Ekologia zyskuje znaczenie w społecznej aktywności człowieka, począwszy od gospodarki przez politykę, działalność artystyczną, kulturę masową aż po systemy wartościowania i religię.

ANALIZA HISTORYCZNA: Geneza ekologii związana jest z nowymi zasadami myślenia naukowego wypracowanego w XVIII i XIX wieku. Za twórcę tego terminu powszechnie uznawany jest Ernst Haeckel, niemiecki biolog i filozof. W latach trzydziestych XX wieku ekologia uzyskała status dyscypliny akademickiej, z ukonstytuowanym statusem metodologicznym.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Artykuł podejmuje następujące problemy: ekologia jako ekonomika przyrody, z zadaniem adekwatnego opisu ekosystemu, ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego oraz wpływ ekologii na rozwój cywilizacyjny.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Systemowe ujęcie problemu daje ekologia integralna, powiązana z katolicką nauką społeczną. Bierze ona pod uwagę człowieka (jego godność) w kontekście środowiska naturalnego, gospodarki i kultury. Rekomenduje holistyczne ujęcie środowiska społeczno-przyrodniczego oraz zmianę stereotypów kulturowych określanych jako „nawrócenie ekologiczne”.

Downloads

Download data is not yet available.